УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ И ОБЩИНА МОНТАНА,
Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проектно предложение „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана"
Дейност 2 – „Популяризиране на подхода ВОМР и на процеса на разработване на стратегия за ВОМР", имаме удоволствието да ви поканим да участвате в 8 работно - информационни срещи по проекта, които ще се проведат по следния график:

•             23.06.2023 г. от 10,00 часа в с. Медковец, Общ. Медковец.

•             01.08.2023 г. от 10,00 часа, с. Белотинци, Общ. Монтана.

•             02.08.2023 г. от 15,00 часа, с. Долно Белотинци, Общ. Монтана.

•             03.08.2023 г. от 13,00 часа, , с. Благово, Общ. Монтана.

•             04.08.2023 г. от 11,30 часа с. Смоляновци, Общ. Монтана.

•             07.08.2023 г. от 11,00 часа с. Расово, Общ. Медковец, Общ. Монтана.

•             08.08.2023 г. от 09,30 часа с. Сливовик, Общ. Медковец, Общ. Монтана.

•             10.08.2023 г. от 10,30 часа с. Горна Вереница, Общ. Монтана.

Целта на срещите е представяне на възможностите, които предлага подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/, както и събиране на предложение/идеи, които да намерят отражение в стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Повече информация може да получите на телефон: 0899 915 075 – Георгия Димитрова, Координатор проект.