УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ И ОБЩИНА МОНТАНА,
Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проектно предложение „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана", имаме удоволствието да ви поканим да участвате в Обучения на местни лидери и заинтерсовани страни по проекта, 
които ще се проведат по следния график:

•             27.09.2023 г. от 9,30 часа в с. Славотин, Община  Монтана.

•             20.11.2023 г. от 9,30 часа, с. Расово, Община Медковец.

•             21.11.2023 г. от 9,30 часа, с. Медковец, Община Медковец

Повече информация може да получите на телефон: 0899 915 075 – Георгия Димитрова, Координатор проект.