УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ И ОБЩИНА МОНТАНА,
Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проектно предложение „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана"
Дейност 2 – „Популяризиране на подхода ВОМР и на процеса на разработване на стратегия за ВОМР", имаме удоволствието да ви поканим да участвате в информационна среща по проекта, която ще се проведе ня 16.11.2023 г. от 11 часа в малка зала на НЧ "Просвета-1928", село Славотин, Община МонтанаЦелта на срещата e да запознае общността с предвижданите програми и мерки, които ще бъдат включени в Стратегията за ВОМР и какви възможности предлага подхода ВОМР.

Повече информация може да получите на телефон: 0899 915 075 – Георгия Димитрова, Координатор проект.