УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ И ОБЩИНА МОНТАНА,
Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проектно предложение „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана", имаме удоволствието да ви поканим да участвате в информационна конференция по проекта, която ще се проведе на 31.05.2023 г. от 10,30 часа в салона на НЧ "Просвета-1921", село Благово, Община Монтана, ул. Георги Томов № 26.   

Повече информация може да получите на телефон: 0899 915 075 – Георгия Димитрова, Координатор проект.