УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ И ОБЩИНА МОНТАНА,
Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проектно предложение „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана"Дейност 1 – „Учредяване на МИГ за кандидат местно партньорство, в което не участва МИГ", имаме удоволствието да ви поканим да участвате в работно-информационни срещи по проекта, които ще се проведат на 18.07.2023 г. от 10 часа в с. Горна Вереница и на 18.07.2023 г. от 13 часа в с. Долно БелотинциЦелта на срещите е да се запознае общността с целите, дейностите, резултатите и обхвата на проекта, с това какво представлява подхода ВОМР и какви възможности предлага той, както и да възможността представителите от трети сектора  - публичен, стопански  и нестопански, да се включат като учредители на МИГ Медковец - Монтана.

Повече информация може да получите на телефон: 0899 915 075 – Георгия Димитрова, Координатор проект.