МИГ Медковец - Монтана

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ И ОБЩИНА МОНТАНА,
Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проектно предложение „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана“, имаме удоволствието да ви поканим да се включите като учредители за създаване на Сдружение в обществена полза „Местна инициативна група Медковец – Монтана“.

Учредителите трябва да са представители на стопанския и нестопански сектор, юридически или физически лица, осъществяващи дейност и имащи регистрация на територията на населените места от Община Монтана без общинския център – гр. Монтана в строителните му граници и на територията на населените места на Община Медковец.


Повече информация може да получите на телефон: 0899 915 075 – Георгия Димитрова, Координатор проект.