УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ И ОБЩИНА МОНТАНА,
Във връзка с изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-51/16.03.2023 г., сключен с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за реализация на проектно предложение „Помощ за подготвителни дейности на територията на Община Медковец – Община Монтана“
Дейност 1 – „Учредяване на МИГ за кандидат местно партньорство, в което не участва МИГ“, имаме удоволствието да ви поканим да участвате в работно-информационна среща по проекта, която ще се проведе на 14.11.2023 г. от 10 часа в с. МедковецЦелта на срещата е да се запознае новоизбраният кмет на Община Медковец с целите, дейностите, резултатите и обхвата на проекта, с това какво представлява подхода ВОМР и какви възможности предлага той, както и да се информира кои представителите от трите сектора  - публичен, стопански  и нестопански, са се включили като учредители на МИГ Медковец - Монтана.  

Повече информация може да получите на телефон: 0899 915 075 – Георгия Димитрова, Координатор проект.